تجهیزات آنالیز مایعات - ابزار دقیق jumo :
تجزیه و تحلیل مایعات ( آنالیز و آنالیزور های مایعات) جهت اندازه گیری غلظت، رسانایی، PH ، و اندازه گیری انواع مایعات شامل اندازه گیری آمونیاک، کلر، دی اکسید کلر، غلظت، رسانایی، اوزون، اسید پراستیک، اکسیداتیو، آب فوق خالص، اکسیژن (حل شده)، پراکسید هیدروژن و .. این تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند.
جهت مشاهده کلیه محصولات بخش آنالیز مایعات شرکت Jumo به سایت شرکت یومو مراجعه نمایید:
 
ابزار اندازه گیری ابزار دقیق یومو
کنترل و اندازه گیری مایعات