کیف ابزار فیوژن سومیتومو Sumitomo Fusion Splicing Cleaning Kit

کیف ابزار پاک کننده های سومیتومو مجهز به انواع پاک کننده های مورد نیاز جهت آماده سازی کابل ، تار فیبر نوری مورد استفاده قرار میگیرد.
-    محلول های مناسب برای پاک کردن انواع تارهای فیبر نوری
-    دستمال های بدون پرز مخصوص فیوژن
-    پاک کننده مناسب جهت کلیو تار فیبر نوری و آماده سازی نهایی تار
-    برس دو طرفه جهت تمیز کاری

Part/Number: FUS-CLN-KIT-OSP